החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

לפי סעיף 34 בפקודת מס הכנסה, זכאי כל תושב ישראלי לזיכוי במס הכנסה בצורת שתי נקודות זיכוי.

לפי סעיף 34 בפקודת מס הכנסה, זכאי כל תושב ישראלי לזיכוי במס הכנסה בצורת שתי נקודות זיכוי.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

34. זיכוי לתושב ישראל [תיקון: תשכ"ה, תשכ"ח, תשל"א, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה]

בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי.

קו עימות ופריפריה


צור קשר!

Back to Top