החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

אבטלה במהלך חלק מהשנה - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

היות וחישוב מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, והיות ושווי נקודות זיכוי של מס הכנסה הוא סכום קבוע ללא התייחסות לחלק השנה שבה עבדת, הרי שהפסקת עבודה לפני תום השנה ואי חזרה לעבודה להמשך השנה יוצרת מצב שבו שילמת מס הכנסה לפי דרגת מס שלא מתאימה להכנסה בפועל שלך באותה שנה.

בדיקה מדוייקת מאפשרת לקבוע מהו גובה ההחזר המגיע לך. צריך לוודא שלא היו הכנסות נוספות במהלך השנה, כמו ביטוח לאומי, דמי פגיעה, דמי אבטלה, הכשרה מקצועית, תגמולי מילואים או דמי לידה. כל אחת מההכנסות הללו חייבת בתשלום מס הכנסה, ולכן חייבים לבדוק לפני שמגישים מהו המס הסופי הצפוי לאותה שנה.

דמי אבטלה

מדינת ישראל משלמת באמצעות הביטוח הלאומי דמי אבטלה לתושבי ישראל או תושבים ארעיים שמלאו להם 20 שנה ועוד לא הגיעו אל גיל הפרישה. על מנת לקבל דמי אבטלה, יש להרשם בלשכת שירות התעסוקה, ולהיות מוכן לעבוד במקצוע או בעבודה מתאימה אחרת.

כמו-כן, חייב המובטל להיות עם לפחות 360 ימים עבורם שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי ממקום עבודה במהלך ה-540 הימים הקודמים. חייל או עובדת שירות לאומי שלא עברה שנה מיום שחרורם לא חייבים בתנאי זה.

דמי אבטלה משולמים למובטלים לתקופה מירבית על-פי הקריטריונים קבועים מראש:

התקופה המירבית לקבלת דמי אבטלה

  • חייל בשנה הראשונה לשחרורו משירות סדיר - 70 ימים
  • מי שעדיין לא מלאו לו 25 שנים ואין עמו שלושה תלויים* - 50 ימים
  • מי שמלאו לו 25 שנים ועדיין לא מלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים* - 100 ימים
  • מי שעדיין לא מלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים* - 138 ימים
  • מי שמלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים* - 138 ימים
  • מי שמלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים* - 175 ימים
  • מי שמלאו לו 45 שנים (בלי קשר לתלויים) - 175 ימים

*"תלוי" לעניין זה - בן זוג שאינו עובד וילד עד גיל 18.

גובה דמי האבטלה ליום הוא מחושב באחוזים מן השכר הממוצע שלך ב-75 הימים שקדמו ל-1 בחודש בו החלה תקופת האבטלה. מסכום זה מנוכות הכנסות שיש לך, כמו קצבת פרישה (פנסיה) או מעבודה מזדמנת במהלך התקופה.

מ- 1.2.99 שיעור דמי האטלה ליום בחמשת החודשים הראשונים לא יעלה על השכר הממוצע במשק (בינואר 2005 - 279 ש"ח ליום), ומהחודש השישי לא יעלה על 2/3 מן השכר הממוצע במשק (בינואר 2005 - 186 ש"ח ליום).

בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים אין משולמים דמי אבטלה.


צור קשר!

Back to Top