החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

ביטוח חיים - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

הפקדות לטובת ביטוח חיים לפי סעיף 45 הינן הוצאה מוכרת גם לשכירים. עד שנה שעברה, כלל האישור את סכומי החיסכון והביטוח. לפי התקנות החדשות של האוצר החל משנת 2005, בסעיף 45 ייכללו רק הפרמיות בגין ביטוח החיים בלבד.

הפקדות לביטוח חיים לפי סעיף 47 יוכרו כהוצאה מוכרת בגין הביטוח וגם בגין החיסכון.

ביטוח חיים לשכיר

שכיר המפקיד באופן עצמאי עבור ביטוח חיים לפי סעיף 45 ו/או סעיף 47, יוכל לדרוש הכרה בהוצאה בגין חלק השכר שלגביו לא הופרש בעבורו כסף לתנאים סוציאליים במקום העבודה, עד לתקרת השכר המותרת.

ביטוח חיים לבן או בת זוג

הפקדות לבן או בת זוג, גם אם אינו עובד, יוכרו כהוצאה לבן זוג עובד, במסגרת התקנות.

ביטוח חיים משולב עם חיסכון לילדים

הפקדות עבור הילד (להשכלה גבוהה וכו' ) הינן הוצאה מוכרת, במסגרת התקנות.

ביטוח חיים שמשלם שכיר עבור הורה

שכיר שמשלם עבור הוריו ביטוח חיים (והם לא ביקשו זיכוי בגין ביטוח זה) זכאי להכרה בהוצאה זו, במסגרת התקנות.

ביטוח חיים למשכנתא

הפקדות לביטוח חיים עבור משכנתא הינן הוצאה מוכרת במסגרת התקנות.


צור קשר!

Back to Top