החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

ביטוח משכנתא ואובדן כושר עבודה

ביטוח משכנתא ואובדן כושר עבודה - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

לקיחת משכנתא הינה פעולה הנעשית בצורה חד פעמית, לרבות היא נלקחת על ידי בני זוג או נרשמת על אחד מהם ומוחזרת מידי חודש. הבנק כמו כל חברה המייצרת מוצר מה, מבקשת לבטח את עצמה בשימוש הלקוחות במוצריה ולכן מבקשת מלוקחי ההלוואה לעשות גם ביטוח משכנתא. ביטוח זה הינו ביטוח ייעודי והוא אמור להבטיח, כי במקרה והלווים הולכים לעולמים יהיה מי שישלם את יתרת ההלוואה.

ביטוח משכנתא בעצם לא רק מבטיח לשלם את יתרת המשכנתא על ידי חברת הביטוח, אלא גם מעניק למשפחתו של הלווה שקט נפשי, שכן במקרים של מוות בטרם עת הם לא יצטרכו לשלם את הסכום הנותר להלוואה. עם זאת קיימים גם סוגי כיסויים שונים, המאפשרים ללווים להבטיח המשך תשלומים גם במקרה של אובדן חוסר עבודה ואי יכולת השתכרות.

 

ביטוח משכנתא וכיסויים נלווים

ביטוח משכנתא בעיקרו הינו פוליסת ביטוח חיים, המכסה כמו שציינו מקרים של מוות בטרם עת ומשולמים על ידי חברת הביטוח. אך כיום ישנם כיסויים שונים המאפשרים כיסויים מעט רחבים יותר, כאשר הפופולרי מבניהם הינו פוליסת ביטוח מבנה שאמור לכסות נזקים כמו נזקים לדלתות, כיורים, צנרת ועוד מקרים שעלולים לסכן את הלווה באי יכולת לפדות את ההלווה של הלקוח. עם זאת כיסוי זה איננו מכסה גם תכולת מבנה.

כיסוי נוסף הקיים בביטוח משכנתא הינו ביטוח של אובדן כושר עבודה, המעניק כיסוי עבור הלווים אשר אינם מצליחים להשתכר בצורה עצמאית לאחר תקופת זמן מה וגם במקרים של אובדן כושר עבודה בצורה אבסוליטית. כיסוי זה מעניק ראש שקט גם עבור המבוטחים וגם הבנק, שכן גם במקרי קיצון בהם המבוטחים לא יוכלו להחזיר את המשכנתא, הביטוח יוכל להחזיר זאת במקומם.

 כיסוי זה איננו כיסוי סטנדרטי המוצע כחלק מסך הכיסויים המוצעים עם ביטוחי המשכנתא הבסיסיים , אלא שיפור הפוליסה הכרוכה גם בתוספת תשלום. בכך במקרה של אי יכולת תשלום המשכנתא, חברת הביטוח תוכל לפרוע את יתרת תשלום המשכנתא ולא לגרור את הלווים אל בתי משפט, עיקולים ועוד מגוון הליכים לא נעימים.

 

הפרטים הטכניים של הפוליסות

כמובן שכמו כל מוצר שנרכוש, גם מחירן של הפרמיות עבור פוליסות הביטוח נשענות על פני כמה גורמים המשפיעים על מחירן הסופי. הראשון הוא כמובן גובהה של ההלוואה, משך זמן ההלוואה, גילם של הלווים וכמובן חישוב גורמי סיכון שונים כמו עישון, מחלות כרוניות ועוד. כל אלו ישפיעו בעיקר על פוליסת ביטוח המבנה וגם עם ביטוח החיים.

עם זאת ככל שהלווים יתקדמו בתשלומי המשכנתא, כך גם התשלום החודשי של תשלומי הביטוח יקטנו שכן ככל שמועד הפירעון קרב משמע כי הלווים אינם יעשו שימוש בביטוח ובמקרה וגם השימוש יהיה בעלות נמוכה עבור החברה המבטחת. צורת תשלום זו מעודדת בין היתר את המבוטחים לעמוד בתשלומי הביטוח והמשכנתא ולהצליח לחסוך בעלות החודשית של שניהם.

 

למה זה חשוב?

ביטוחים הם אינם תשלומים שיש להקל בהם ראש, לחלק אמנם נדמה כי רכישה של פוליסה היא איננה ''רלוונטית'' עבורו, אך אין ביכולתנו לנבא את אשר יתרחש בערב של היום או בבוקר של עוד שלושה ימים. ועם ביטוח חיים לדירה הכולל תוספת של אובדן כושר עבודה, נוכל גם לשמור על המשפחה שלנו מלנשוא בנטל התשלומים בהיעדרנו או בחוסר היכולת שלנו להשתכר בצורה מכובדת.

לכן הבחירה בכיסוי אובדן כושר עבודה הוא איננו המלצה, אלא יכול להיות מציל חיים ואף להקל על שאר בני המשפחה במקרים של משבר ולהבטיח בית מגורים לשארית חייהם.


צור קשר!

Back to Top