החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

גירושין - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

גבר נשוי בשנית שמשלם לאשתו לשעבר דמי מזונות, גם אם אין להם ילדים, ובתנאי שיש בינהם הסכם מזונות, זכאי לנקודת זיכוי אחת כל שנה.

תשלום דמי מזונות ילדים

על פי סעיף 40(ב)(2) בפקודת מס הכנסה, זכאי גרוש או פרוד (הורה החי בנפרד מבן זוגו ללא גירושין) המשלם עבור כלכלת ילדיו, כלומר משלם דמי מזונות ילדים עבור ילדיו, ויש לו הסכם גירושין או הסכם מזונות רשמי המאמת זאת, לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה עד שילדיו מגיעים לגיל בגרות, והוא מפסיק לשלם עבורם דמי מזונות ילדים.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

40. ב. (2) הורים החיים בנפרד וכלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

תשלום דמי מזונות אישה

על פי סעיף 40(א) בפקודת מס הכנסה, זכאי גרוש שהתחתן בשנית (גבר נשוי בשנית), אך עדיין משלם דמי מזונות לבן זוגו לשעבר (דמי מזונות אישה), לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

40. א. נקודת זיכוי לגרוש שנשא אשה אחרת [תיקון: תשל"ז, תשמ"ח, תשנ"ב]

בחישוב המס של גרוש שהוא או בן זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

פטור ממס על דמי מזונות

על פי סעיף 9(22) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס הכנסה על סכומים אותם מקבל גרוש מבן זוגו לשעבר כדמי מזונות. גם סכומים המתקבלים מקיצבת מזונות מביטוח לאומי זכרים לאותו פטור ממס הכנסה.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

9. (22) דמי מזונות

דמי מזונות שמקבל יחיד ממי שהיה נשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרד ממנו, ודמי מזונות שמקבל יחיד בעד ילדיו מההורה האחר, או תשלום שמקבל יחיד בשבילו או בשביל ילדיו מהמוסד לביטוח לאומי על פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972;


צור קשר!

Back to Top