החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

הוצאות כלליות - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

36. זיכוי בעד נסיעה למקום ההשתכרות תיקון: תשכ"ג, תשכ"ה, תש"ל, תשל"א, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ז]

בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה.


צור קשר!

Back to Top