החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

שכירים רבים לא מודעים לעובדה כי קיימות הוצאות אותן ניתן להכיר כהוצאות מוכרות, כלומר שבעת תשלום מס הכנסה, מנכים את סכום ההוצאה המוכרת מן ההכנסה, והשכיר

שכירים רבים לא מודעים לעובדה כי קיימות הוצאות אותן ניתן להכיר כהוצאות מוכרות, כלומר שבעת תשלום מס הכנסה, מנכים את סכום ההוצאה המוכרת מן ההכנסה, והשכיר משלם מס הכנסה רק על ההפרש. הכלל העומד מאחורי אפשרות זו הוא שניתן להכיר בהוצאה שהוצאה בשנת המס לשם ייצור הכנסה בלבד, וזאת כל עוד לא מוגדר בחוק בפירוש כי לא ניתן להכיר בה. במידה ושכיר נאלץ להוציא הוצאה שנועדה ליצור לו הכנסה, ולא קיבל עבורה החזר מן המעביד אז הוא יכול לדרוש עבור אותה הוצאה החזר מס הכנסה.

הדוגמא הבולטת ביותר לנושא זה היא הוצאה עבור השתלמות מקצועית.

הוצאות כלליות

השתלמות מקצועית


צור קשר!

Back to Top