החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

בשירות סדיר וחיילים משוחררים

המדינה וכל אזרחיה מוקירים לכם תודה על השירות הצבאי היקר מערך שהקדשתם בהגנה על כולנו. אחת מן הדרכים לאות הבעת הערכה זאת הינה הענקה של זכויות ושל הטבות ייחודיות למי שהשתחרר מהשירות הצבאי בצה"ל. אנו מבקשים ממכם, בכל לשון של בקשה, לא להסתפק בפתיח, כי אם לקרוא את המאמר הנ"ל מן ראשיתו ועד סיומו, ותוכלו לגלות – מה מגיע לחייל בשירות סדיר ולחייל משוחרר מבחינת מסים?

מה מגיע לחיילים בשירות סדיר ולחיילים משוחררים מבחינת מסים?

מי שסיים את השירות הלאומי או השתחרר מצה"ל הינו זכאי לקבל נקודות זיכוי לחייל משוחרר בעבור הכנסה מיגיעה אישית, שתקפה החל מהחודש הראשון שבתום חודש השחרור מהצבא, למהלך שלושת השנים הראשונות, ואלו הם פני הדברים –

  • למשוחררים שמגיע להם נקודת זיכוי אחת, הם ייהנו מהטבה במס בשווי של 2676 ₪ לשנה, ולמאתיים עשרים ושלושה ₪ לחודש.
  • למשוחררים שמגיע להם שתי נקודות זיכוי, הם ייהנו מהטבה במס בשווי של 5352 ₪ לשנה, ולארבע מאות ארבעים ושישה ₪ לחודש.

הזכאות לנקודות הזיכוי חלה על פי אורך השירות, ואלו הם פני הדברים -

  • חייל ששירת שנתיים ויותר – זכאי לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה.
  • חייל ששירת בין שנה לבין שנתיים ויותר – זכאי לנקודת זיכוי אחת במס הכנסה.
  • חיילת ששירתה שנה ועשרה חודשים ויותר – זכאית לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה.
  • חיילת ששירת בין שנה לבין שנה עשרה חודשים – זכאית לנקודת זיכוי במס הכנסה אחת.
  • מסיימי שירות לאומי במשך שנתיים – זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה.
  • מסיימי שירות לאומי במשך שנה – זכאים לנקודת זיכוי אחת במס הכנסה.

איזה הטבות בביטוח לאומי ובמס בריאות מציגות הקלה לחיילים משוחררים?

כל תושבי מדינת ישראל, בהגיעם לגיל שמונה עשרה ויותר, בהתאם לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי של מדינת ישראל, מחויב לשלם לביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות במקביל לדמי הביטוח הלאומי. כמו כן, הוא נדרש להירשם לאלתר באחת מן קופות החולים בארץ, לפי שיקוליו וסדרי העדפתו. בעת השירות הלאומי או בעת השירות בצבא, התשלום עבור כך מתבצע על ידי משרד הביטחון או הארגון שבו אתם משרתים. עם השחרור מהצבא או מהשירות הלאומי, חבות התשלום של ביטוח לאומי תחול כדלקמן –

  • סיום השירות הלאומי של מינימום שנתיים יפטור אתכם מכל תשלום של דמי ביטוח לאומי או לחלופין דמי ביטוח בריאות במהלך החודשיים הראשונים של תום השחרור, במידה ולא תהיו מועסקים או שלא תהיה לכם כל הכנסה בזמן הזה.
  • בחודשיים הראשונים של תום השחרור מהצבא תהיו פטורים מלשאת בתשלום דמי ביטוח בריאות או דמי ביטוח לאומי, במידה ולא תעבדו ואין לכם כל הכנסה בעת הזאת. מי שייהנה מהפטור הזה הוא מי ששירת מינימום שני שליש מהתקופה הנדרשת בהתאם לחוק, ואינו שוחרר מהצבא בשל חוסר התאמה, או שחרור בשל נכות או מטעמי בריאות.

צור קשר!

Back to Top