החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

לפי סעיף 34 בפקודת מס הכנסה, זכאי כל תושב ישראלי לזיכוי במס הכנסה בצורת שתי נקודות זיכוי.

תוכן [ הסתר ]

לפי סעיף 34 בפקודת מס הכנסה, זכאי כל תושב ישראלי לזיכוי במס הכנסה בצורת שתי נקודות זיכוי.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

34. זיכוי לתושב ישראל [תיקון: תשכ"ה, תשכ"ח, תשל"א, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה]

בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי.

קו עימות ופריפריה


צור קשר!

Back to Top