החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

בשוק ההון

תוכן [ הסתר ]

אזרחים רבים משקיעים כספים בשוק ההון, לאורך כל השנה יש מקרים שהם מרוויחים ומקרים אחרים שהם מפסידים כסף. הדבר נראה כמהלך נורמטיבי, אך מסתבר שיש משקיעים רבים שאינם מודעים לזכויות שלהם, כיוון שיש אפשרות לקבל החזרי מס כאשר יש הפסדים בחישוב שנתי מצטבר.

השקעות בשוק ההון

ישראלים רבים מחפשים דרכים לשמור על הונם ואף להגדיל אותו. הם בוחנים אפשרויות כמו חסכונות בבנק, רכישת נדל"ן, וגם רכישה של תיק מניות שכולל מניות ספקולטיביות וגם מניות סולידיות. המסחר בשוק ההון מצריך ידע רב ומי שאינו מבין בכך, עדיף שלא יבצע זאת בעצמו מחשש להפסדים של כספים לאור חוסר המיומנות.

אנשי מקצוע בתחום שוק ההון

כדי ליצור למשקיע שקט נפשי כדאי שהוא ייעזר באנשי מקצוע כמו אנליסטים, מנהלי תיקי השקעות, או יועצי השקעות של בית השקעות, שהם בעלי ניסיון רב והם מסוגלים לסייע להם בניהול התיק תוך הקפדה על מכירה ועל קנייה בזמן, כיוון שהם נמצאים עד היד על הדופק ורואים שעה שעה את ההתנהלות של מניות כאלו ואחרות וכך הם מנווטים את הפעילות בתיק ומבצעים את השינויים הנדרשים.

בהתאם לתנודתיות של המניות השונות הם מחליטים אם לרכוש אגרות חוב, מניות של חברות נדל"ן של חברות היי טק מבטיחות, או באופציה של קופות גמל שהתשואות שלהן גבוהות.

מס הכנסה על רווחים בשוק ההון

לאורך כל השנים מס הכנסה חייב את האזרחים שמנהלים תיקי הון לשלם מס בשיעור % 25 על רווחיהם הריאליים בשל המסחר בשיטה זו. זו הסיבה שגם שכירים שאינם מחויבים כמו העצמאים, להגיש דוח אישי מדי שנה, הגישו גם הם דוחות אלו, הצהירו על פי האישורים הרשמיים של הבנקים או של בתי ההשקעות על סך הרווחים ושילמו על כך מס כחוק.

ההסדר עבור קיזוז הפסדים לשכירים

בשנת 2012 הוחל חוק חדש ועל פיו שכירים שמשקיעים כספים בבורסה יכולים לקזז את ההפסדים השנתיים מתוך הרווחים השנתיים. בדרך זו סך המס שהם משלמים למס הכנסה יהיה מופחת. כלומר אם בשנה מסוימת היה להם רווח נאה של 100,000 ₪ לאורך כל השנה ובמקביל לכך היו גם הפסדים בסך 40,000 ₪, הם ישלמו מס רק עבור הרווח בקיזוז ההפרש - עבור 60,000 ₪ בלבד. כשמדובר בשכירים שמשקיעים באופן קבוע שנים רבות בשוק ההון, מדובר בסכומים ניכרים של חיסכון לאור אי התשלום בעקבות הפסדי ההון.

הכנת המסמכים עבור הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה

שכיר שמעוניין להגיש דוח אישי למס הכנסה, אמור לכלול בו את מלוא המידע על ההכנסות של שני בני הזוג לשנה ספציפית. המסמכים הדרושים הם טופסי 106 של שני בני הזוג כשכירים, הכנסות נוספות כמו רווח הון והפסד הון על פי האישורים המפורטים, הכנסה משכר דירה ועוד.

בנוסף לכך מצרפים מסמכים על הוצאות מוכרות, כמו הפרשות עבור קופות גמל, תשלומים לביטוחי מנהלים, ביטוח חיים והוצאות נוספות שמוכרות במס כמו תרומות לעמותות על פי הקבלות המקוריות.

המקצועיות של הכנת דוחות אישיים

הגשת דוח אישי אינו עניין של מה בכך ומי שמכין את הדוח הוא אדם מקצועי המכיר את כל חוקי המס ובהתאם לכך הוא בוחן את כל הנתונים ומזין את התוכנה בכל הנתונים. כיוון שבדוח זה מחושב סך המס שיש לשלם בגין שנת המס הספציפית, התחשיב כולל בדיקה גם אם המס שחושב בשכר הוא נכון. אם הלקוח קיבל את מלוא נקודות הסיכוי המגיעות לו, אם שילם מס נכון כאשר בחלק מימי השנה הוא לא עבד וקיבל דמי אבטלה, או כאשר אישה שהתה בחופשת לידה ולכן סך המס שהיה עליה לשלם הוא מופחת גם כן.

יועץ השקעות של בית השקעות שמכין דוח זה במקצועיות רבה תוך התחשבות במלוא המידע, הוא הגורם הנכון ביותר לביצוע דוח זה. לאחר הסימולציה שבה נכללים כל הנתונים כולל ההפסד בשוק ההון, הוא יידע את הלקוח מהו גובהו של סכום החזר המס שהוא יקבל לחשבון הבנק שלו.

בדיקת הדוחות האישיים

יועץ ההשקעות מגיש דוח זה למס הכנסה, ואם ללקוח יש גם הפסדי הון בשנים קודמות יש אפשרות להגיש שש דוחות רטרואקטיבית . אם מדובר בבני זוג שהם גמלאים, יש להם פטור מתשלום מס על רווחי הון ולכן כדאי להם מאד להגיש את מלוא הדוחות.

פקידי משרד האוצר קולטים את הדוחות השונים, בודקים כל אחד מהם ומבצעים הצלבת נתונים. אם הכול תקין הם מפיקים שומת מס לכל שנה ומאשרים את ההחזר הכספי. ברוב המקרים החזר מס מועבר לחשבון הבנק של הלקוח תוך פרק זמן קצר יחסית.

כאשר מבצעים הגשת דוחות אישיים לשכירים עם איש מקצוע בעל ידע עצום, אפשר להיות רגועים שהתהליך מתבצע באופן מושלם וכאשר מקבלים החזר מס של סכום מכובד לחשבון הבנק, השמחה היא גדולה.


צור קשר!

Back to Top