החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

החלפת מקום עבודה - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

אם החלפת מקום עבודה במהלך שנה מסויימת, סביר שנוצרו לך הפרשי שכר בין מקום העבודה הראשון לבין מקום העבודה השני, ובחלק מן המקרים גם אולי היו לך במהלך השנה פרק זמן של חודש או יותר ללא תלוש שכר.

היות והחישוב לצורך מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, והיות ושווי נקודות זיכוי במס הכנסה הן בעלות שווי שנתי קבוע, אז גם אם עבדת רק בחלק מהשנה, נוצרים פערים בין מס ההכנסה אותו שילמת לבין מס ההכנסה אותו צריך לשלם.

במילים אחרות, בהחלט יתכן כי מס הכנסה חייב לך כסף מאחר ובדרך כלל ההפרש שנוצר הוא לטובתך - כלומר מגיע לך החזר ממס הכנסה.

בחלק קטן מהמקרים נוצר חוב ללקוח לטובת מס הכנסה, ולכן כדאי תמיד לבדוק כל שנה בנפרד.

הגורמים המשפיעים על ההחזר ממס הכנסה

  • אורך ההפסקה בין העבודות

ככל שהזמן שעבר בין הרגע בו עזבת את מקום העבודה ועד לזמן בו התחלת לעבוד במקום העבודה החדש ארוך יותר, כך יהיה ההחזר גבוה יותר.

  • הפרשי שכר בין מקומות העבודה

ככל שקיים הפרש גדול יותר בין השכר אותו קיבלת במקום עבודה אחד לבין זה שקיבלת במקום העבודה השני, כך יהיה ההחזר גבוה יותר.

  • מהלך תקופת האבטלה

אם במהלך תקופת האבטלה הייתה לך הכנסה מסוגים שונים, יכולה הכנסה זו להקטין את גודל ההחזר אותו ניתן לקבל.

הנה מספר דוגמאות להכנסות נוספות אותן יתכן כי קיבלת בעת תקופת האבטלה בין מקום עבודה אחד למשנהו:

הכשרה מקצועית

כסף אותו שילם לך ביטוח לאומי עבור הכשרה מקצועית מהווה הכנסה לכל דבר ועניין. בחלק מן המקרים ביטוח לאומי מנכה מס במקור. המס שנוכה אינו מס סופי אלא הערכה של חישוב מס. רק בבדיקה בסוף שנה ניתן לדעת אם שולם עודף מס הכנסה לדמי הכשרה מקצועית או שיש חוב מס עבור דמי הכשרה מקצועית.

דמי אבטלה

כסף שנתקבל מביטוח לאומי עבור דמי אבטלה מהווה הכנסה לכל דבר ועניין. בחלק מהמקרים ביטוח לאומי מנכה מס במקור. המס שנוכה אינו מס סופי אלא הערכה של חישוב מס. רק בבדיקה בסוף שנה ניתן לדעת אם שולם עודף מס על דמי האבטלה או שיש חוב מס עבור דמי האבטלה.

דמי פגיעה

כסף שנתקבל מביטוח לאומי עבור דמי פגיעה מהווה הכנסה לכל דבר ועניין. בחלק מהמקרים ביטוח לאומי מנכה מס במקור. המס שנוכה אינו מס סופי אלא הערכה של חישוב מס. רק בבדיקה בסוף שנה ניתן לדעת אם שולם עודף מס על דמי פגיעה או שיש חוב מס עבור דמי הפגיעה.

דמי לידה/גמלאות אמהות

כסף שנתקבל מביטוח לאומי עבור דמי לידה מהווה הכנסה לכל דבר ועניין. בחלק מהמקרים ביטוח לאומי מנכה מס במקור. המס שנוכה אינו מס סופי אלא הערכה של חישוב מס. רק בבדיקה בסוף שנה ניתן לדעת אם שולם עודף מס על דמי לידה או שיש חוב מס עבור דמי הלידה.

פיצויים ממקום עבודה

פיצויים ממקום עבודה, שנתקבלו ישירות מהמעביד או מחברת הביטוח באמצעות ביטוח מנהלים או ביטוח פנסיה, הינם הכנסה שחייבת במס. אבל, המחוקק פטר חלק מההכנסה הזו ממס לפי נוסחה שמתייחסת למספר שנות העבודה של העובד, לפי המשכורת הקובעת ולפי סך הפיצויים ששולם עבור כל שנת עבודה. צריך לבדוק את החישוב גם לגבי הפיצויים עצמם, ובנוסף לבדוק לגבי הפיצויים שחייבים במס אם נוכה מס במקור לפי הכללים.

קיימת אפשרות של פריסת פיצויי פיטורין על מנת להקטין את תשלומי המס, אפשרות זו ניתנת לביצוע לפי פדיון פיצויים ובאישור פקיד השומה.


צור קשר!

Back to Top