החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

הפסדים מוכרים בתור עצמאי - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

שכיר שהיה עצמאי בשנה או שנים קודמות ונגרמו לו הפסדים זכאי לבקש חישוב מס בתקופת היותו שכיר שמנצל את ההפסדים שנגרמו לו כעצמאי.


צור קשר!

Back to Top