החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

קיימים מספר מצבים בהם עובד שכיר מפסיק את עבודתו במהלך השנה. מצבים אלו יוצרים לעיתים קרובות חוסר איזון בהכנסותיו של העובד, היוצרים כמעט תמיד מצב של תשל

תוכן [ הסתר ]

קיימים מספר מצבים בהם עובד שכיר מפסיק את עבודתו במהלך השנה. מצבים אלו יוצרים לעיתים קרובות חוסר איזון בהכנסותיו של העובד, היוצרים כמעט תמיד מצב של תשלום מס עודף מצד העובד.

החלפת מקום עבודה

אם החלפת מקום עבודה במהלך שנה מסויימת, סביר שנוצרו לך הפרשי שכר בין מקום העבודה הראשון לבין מקום העבודה השני, ובחלק מן המקרים גם אולי היו לך במהלך השנה פרק זמן של חודש או יותר ללא תלוש שכר.

קיראו עוד על זכויות השכיר במצב של החלפת מקום עבודה.

אבטלה במהלך חלק מן השנה

היות וחישוב מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, והיות ושווי נקודות זיכוי של מס הכנסה הוא סכום קבוע ללא התייחסות לחלק השנה שבה עבדת, הרי שהפסקת עבודה לפני תום השנה ואי חזרה לעבודה להמשך השנה יוצרת מצב שבו שילמת מס הכנסה לפי דרגת מס שלא מתאימה להכנסה בפועל שלך באותה שנה.

קיראו עוד על זכויות השכיר במצב של אבטלה במהלך חלק מן השנה.

פרישה

בעת פרישה ממקום עבודה, מקבל השכיר בדרך כלל כספים שונים, החל מכספי מענק פרישה, דרך כספים שנצברו לזכותו דרך ביטוח מנהלים או קופת גמל, וכלה בכספי קיצבה או פנסיה.

קיראו עוד על זכויות השכיר במצב של פרישה ממקום עבודה.

אבטלה במהלך חלק מהשנה

החלפת מקום עבודה

פרישה


צור קשר!

Back to Top