החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

הפרעות קשב וריכוז - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

המדינה תומכת במשפחות להם ילדים הסובלים ממצבים שונים של הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, הפרעות למידה או היפראקטיביות. ילדים רבים סובלים מליקויי למידה המאופיינים בקצב התפתחות איטי לעומת קצב ההתקדמות של חבריהם.

זיכוי על החזקת ילד במוסד חינוך מיוחד

בהתאם לחוזר אותו העבירה נציבות מס הכנסה לפקידי השומה, זכאי עובד ישראלי אשר לו או לבן זוגו ילד הסובל מהפרעת קשב, הפרעת ריכוז, הפרעת למידה או היפראקטיביות לקבל על פי סעיף 45 בפקודת מס הכנסה זיכוי במס הכנסה. גובה הזיכוי הוא שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה בעד כל ילד עם בעיות אלו, שינתנו לעובד או לבן זוגו.

החלטת מס הכנסה מתייחסת לילדים שבעייתם קשה במיוחד וקיים צורך להשגיח עליהם במסגרות מיוחדות גם מעבר לשעות הפעילות של בית הספר לחינוך מיוחד.

למרות שההחלטה על מתן הזיכוי התקבלה בסוף שנת 2003, ניתן לבקש את הזיכוי רטרואקטיבית גם לגבי השנים 1998-2003 בתוספת ריבית בשיעור 4% בשנה והפרשי הצמדה.

פקודת מס הכנסה - זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

סעיף 44:

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה.

פקודת מס הכנסה - זיכוי בעד נטולי יכולת

סעיף 45:

(א) יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

(ב) (בוטל).

(ג) יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן (א) רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 44.

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לזכאות לנקודות זיכוי על פי סעיף זה.

תיעוד נדרש

  • אישור רפואי

הזכאות להנחה במס איננה מותנית בהוכחת הוצאות בפועל או הצגת קבלות כלשהן, אלא באישור רפואי על האבחון של הילד.


צור קשר!

Back to Top