החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

השתלמות מקצועית - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

שכיר שהיו לו הוצאות בגין השתלמות מקצועית בתחום המקצוע שבו הוא עובד, וההשתלמות קשורה לשמירה על הרמה המקצועית הנדרשת לצורך העבודה, יכול לבקש להכיר בהוצאות אלה.

כאשר בודקים האם ההוצאה על השתלמות מקצועית אמורה להיות מוכרת או לא, יש לבחון את השאלה באיזה סוג הוצאה מדובר:

  • הוצאה פירותית
  • הוצאה הונית
  • הוצאה פרטית

סוג ההוצאה בה ניתן להכיר היא הוצאה פירותית בלבד. משמעות הדבר היא כי רק השתלמות מקצועית שנועדה לשמור על רמתו המקצועית הקיימת של השכיר תהיה מוכרת. החוק רואה במקצועיות של השכיר נכס המייצר הכנסות, וכל איש מקצוע נזקק לעדכון הידע, ריענון ולימוד בכדי לשמור על הנכס העיקרי שלו. עם זאת, הניכוי יכול להתבצע רק משכר הנובע מן המקצוע עליו שומר השכיר, כלומר שההשתלמות הייתה רלוונטית לעבודתו של השכיר, שמן השכר עבורה הוא מעוניין לנכות את ההוצאה.

מספר דוגמאות לפעולות שנועדו לשמר את מקצועיות השכיר:

  • עורך דין שיצא להשתלמות על פסקי דין חדשים בתחום עבודתו.
  • רופא שיניים שיוצא ללמוד דרך חדשה לביצוע סתימות.
  • מתכנת שיצא לקורס על גירסה חדשה של שפת התכנות בה הוא עובד.
  • הלימוד יכול להתבצע באמצעות קורס, יום עיון או השתלמות, בארץ או בחו"ל.

הוצאה הונית

לימודים שנועדו לרכישת מקצוע חדש או להעלאה מהותית של הרמה המקצועית הקיימת יחשבו להוצאה הונית, כלומר רכישת יכולת או נכס חדשים שנועדו להגדיל את הכנסתו של השכיר בטווח הקצר או הארוך, ולא רק בכדי לשמר נכס קיים. מסיבה זו, שכיר שיוצא ללימודי תואר שני לדוגמא, לא יוכל להכיר בהוצאות אלו, מאחר והן נועדו לשפר את שכרו של השכיר בעתיד על ידי שיפור ההון של השכיר (הידע והמקצועיות שלו).

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2006 הוגדר בחוק מס הכנסה באופן מפורש כי לימודי מקצוע או לימודי תואר לא יותרו לניכוי מס הכנסה.

עם זאת, יש רבים הטוענים כי כיום תואר הוא כבר לא יתרון אלא הכרח, ולכן אם העובד נשאר באותה רמת הכנסה לפני התואר או המקצוע שקיבל וגם לאחריו, אז ניתן להכיר בהוצאות התואר כהוצאה מוכרת, אך חשוב להדגיש כי אין זו עמדת רשות המיסים.


צור קשר!

Back to Top