החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

לפי סעיף 39א ניתנות נקודות זיכוי ממס הכנסה לחייל משוחרר בגין הכנסתו במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים החייל את שירותו הסדיר.

תוכן [ הסתר ]

לפי סעיף 39א ניתנות נקודות זיכוי ממס הכנסה לחייל משוחרר בגין הכנסתו במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים החייל את שירותו הסדיר.

בתור שירות סדיר מוגדרים:

  • שירות סדיר בצבא הגנה לישראל (צה"ל)
  • שירות סדיר במסגרת משמר הגבול
  • שירות סדיר במסגרת המשטרה
  • שירות לאומי

נקודות הזיכוי הניתנות:

  • חייל ששירת למעלה משנה זכאי לנקודת זיכוי אחת
  • חייל ששירת למעלה משנתיים זכאי לשתי נקודות זיכוי
  • מי ששירת שירות לאומי שנה ומעלה זכאי לנקודת זיכוי
  • חייל ששירת פחות משנה זכאי לנקודות זיכוי אחת רק בתנאי ששחרורו לפני תום שנה הינו מסיבה רפואית בלבד.

ישנם מקומות עבודה המזכים את החייל בגין נקודות הזיכוי לחייל המשוחרר כבר בתלוש המשכורת שלו. עם זאת, ישנם מקומות עבודה רבים שלא עושים זאת, דבר הגורם לעובד לשלם מס הכנסה מיותר בגובה אלפי שקלים לשנה.

פקודת מס הכנסה - נקודות זיכוי לחייל משוחרר

39. א. זיכוי לחייל משוחרר [תיקון: תש"ס]

בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש מעשרים וארבעה 8 החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:

(1) 1/6 נקודת זיכוי - אם שירת שירות סדיר של 24 חודשים מלאים לפחות;

(2) 1/12 נקודת זיכוי - אם שירת שירות סדיר של פחות מ-24 חודשים מלאים;

לענין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

מענק חייל משוחרר

על פי סעיף 9(27) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס הכנסה על כספים שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד 1994.

פקודת מס הכנסה - מענק חייל משוחרר

27. כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994;


צור קשר!

Back to Top