החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

ילדים - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

כללי

על פי סעיף 40 בפקודת מס הכנסה, זכאי תושב ישראל לקבל נקודת קיצבה בהתאם לסעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי. תשלום הקיצבה (קיצבת ילדים) מבוצע על-ידי הביטוח הלאומי.

פקודת מס הכנסה - נקודת קיצבה וזיכוי בעד ילדים

40

[ילדים:]

(א)יחיד תושב ישראל זכאי לנקודות קיצבה בשל כל אחד מילדיו, כקבוע בסעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; תשלום נקודות הקיצבה ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי.

לידה

ילד שנולד לאישה במהלך שנת מס, מזכה אותה בחצי נקודת זיכוי על כל אותה שנת מס (רטרואקטיבית). המשמעות של הטבה זו יכולה להגיע אל למעלה מ-1000 ש"ח.

תשלום דמי מזונות ילדים

על פי סעיף 40(ב)(2) בפקודת מס הכנסה, זכאי גרוש או פרוד (הורה החי בנפרד מבן זוגו ללא גירושין) המשלם עבור כלכלת ילדיו, כלומר משלם דמי מזונות ילדים עבור ילדיו, ויש לו הסכם גירושין או הסכם מזונות רשמי המאמת זאת, לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה עד שילדיו מגיעים לגיל בגרות, והוא מפסיק לשלם עבורם דמי מזונות ילדים.


צור קשר!

Back to Top