החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

למה צריך גם ביטוח חיים למשכנתא אם יש לי כבר ביטוח חיים

למה צריך גם ביטוח חיים למשכנתא אם יש לי כבר ביטוח חיים - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

ככל הנראה רוב האנשים ייקחו לפחות פעם אחת משכנתא בחייהם. משכנתא היא למעשה הלוואה אותה נוטלים מהבנק, וכדי להבטיח את פירעון ההלוואה ממשכן הבנק נכס נדל"ן.

בדרך כלל לוקחים משכנתא בכדי לקנות את הדירה הראשונה, אך הדבר לא מחייב וניתן לעשות גם שימושים אחרים בכסף. מכיוון שמשכנתא נחשבת להלוואה בטוחה, ניתן לקבל תנאי הלוואה די נוחים, וברכישת דירה אף לקבל מימון של 75% משווי הנכס.

כשמתגבשת ההחלטה ללקיחת משכנתא, מתחילים לחשוב על לקיחת ביטוח משכנתא. כאן עולה השאלה מה כולל ביטוח משכנתא.

אז מה מכסה ביטוח משכנתא?

באופן כללי ניתן לסווג את ביטוח המשכנתא לשני סוגי ביטוחים, ביטוח מבנה למשכנתא וביטוח חיים למשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא:

ביטוח חיים על המשכנתא נועד להתמודד עם מציאות בה הלווה נפטר לפני שפרע את הלוואתו במלואה.

כאמור, בעת נטילת משכנתא, הבנק משעבד נכס נדל"ן כדי להבטיח את פירעון ההלוואה. במקרה בו הלווה נפטר החזרי המשכנתא ייפסקו ולכן ייאלץ הבנק לממש את השעבוד, למכור את הנכס ולהותיר את יורשי המנוח בלי הנכס. אולם אם ישנו ביטוח חיים על המשכנתא, חברת הביטוח תשלם את יתר ההלוואה והנכס יישאר בידי היורשים.

ביטוח מבנה למשכנתא:

משמו של המושג ניתן ללמוד על מטרת הביטוח. ביטוח זה נועד להגן הן על הלווה והן על הבנק במקרים בהם ייגרם נזק למבנה ויפחת שוויו. נזקים כגון רעידות אדמה, הצפות, השחתת רכוש ואסונות טבע.

האם ישנה חובה לקחת ביטוח משכנתא?

מבחינה משפטית, המחוקק לא קבע שישנה חובה לקחת ביטוח משכנתא. יחד עם זאת, לבנק ישנה סמכות להתנות את הלוואת המשכנתא בכך שיהיה ביטוח משכנתא.

מכיוון שביטוח זה נועד להגן גם על הבנק, בפועל הבנק לא ייתן הלוואה ללא ביטוח שכזה. כלומר, אין חובה משפטית לקחת משכנתא אך מבחינה פרקטית יש חובה כזו.

מה ההבדל בין ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח חיים הוא הסכם שנערך מול המבוטח לחברת הביטוח, ונועד לכסות בעיקר שני מצבים  – פגיעה גופנית הגורמת לאבדן כושר עבודה ויכולת השתכרות, ומות המבוטח.

ביטוח חיים למקרה של מות המבוטח נקרא ביטוח "ריסק", כאשר במידה והמבוטח נפטר, המותבים אותם הגדיר המבוטח בפוליסת הביטוח יקבלו קצבה חודשית או סכום פיצוי חד פעמי. ביטוח זה מומלץ לעשות במידה וישנם אנשים אשר תלויים כלכלית בהכנסת המבוטח.

כאמור, ישנו ביטוח חיים שאינו מכסה את מות המבוטח, אלא מכסה מקרים בהם המבוטח עלול לסבול מאובדן כושר עבודה ונכות. במקרה ביטוחי זה, יוכל המותב לקבל קצבה חודשית או פיצוי חד פעמי במידה ויסבול מנכות או אובדן כושר עבודה.

לאחר שהגדרנו את ביטוח חיים למשכנתא ואת ביטוח החיים, ניתן להבין כי מדובר בסוגי ביטוחים שונים לחלוטין שכל אחד מהם נועד למצבים שונים.

להלן ההבדלים העיקריים בין השניים:

סכום הפיצוי: סכום הפיצוי בביטוח החיים נקבע על ידי המבוטח בזמן ההצטרפות לפוליסה, ואילו ביטוח החיים למשכנתא מוכוון לגובה ההלוואה שהתקבלה מהבנק.

המוטבים: בביטוח החיים המוטבים נקבעים לבחירת המבוטח, ואילו בביטוח החיים למשכנתא המוטב העיקרי הינו הבנק.

זכות או חובה: ביטוח חיים אין חובה לקחת, אמנם אין גם חובה חוקית לקחת ביטוח החיים למשכנתא, אך כאמור ללא ביטוח זה לא תתקבל ההלוואה מהבנק.

הכיסוי הביטוחי: ביטוח חיים מוכוון לנזקים אשר יקרו למבוטח, ואילו ביטוח החיים למשכנתא כולל גם ביטוח מבנה שאינו קשור לגופו של המבוטח.

אם כך, ניתן לראות שישנם הבדלים משמעותיים ביותר בין ביטוח חיים לבין ביטוח משכנתא.


צור קשר!

Back to Top