החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

מס רווחי הון - פטור לעולה חדש - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

עולה חדש או תושב חוזר המוכר נכסים אותם רכש בחו"ל, מקבל מן המדינה פטור ממס רווחי הון לתקופה של 10 שנים מיום המעבר שלו או העליה שלו לארץ. לפני ינואר 2003 היה הפטור לתקופה של 7 שנים, והוא הוחל רק עבור עולים חדשים. במידה והנכס נמכר מעבר לתום תקופת הפטור, ישלם עולה חדש או תושב חוזר מס רווחי הון רק עבור רווח ההון שנוצר מיום תום הפטור ועד ליום המכירה של הנכס בפועל.

הפטור עבור עולים חדשים חל רק על נכסים אותם רכש העולה בעת שגר בחו"ל טרם עלייתו ארצה. תושבים חוזרים יכולים לקבל את הפטור במידה ושהו בחו"ל בצורה קבועה במשך 3 שנים רצופות לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל, והנכס אותו הם מעוניינים למכור נרכש בחו"ל באותה התקופה.

קיימת הוראת שעה חדשה שקובעת כי עולה חדש או תושב חוזר שהיו תושבים של מדינה שישראל חתומה איתה על אמנת מס (מדינת אמנה) במשך 10 שנים רצופות לפחות, ורגש באותה התקופה ניירות ערך של חברה ישראלית (או חברה זרה שעיקר נכסיה הם זכויות בנכסים בישראל) יקבל פטור ממס על רווחי הון בעת מכירת ניירות הערך במשך 10 שנים מיום עלייתו לארץ (או פטור חלקי אם עברה התקופה). הוראת שעה זו תקפה עבור התקופה שבין ה-1 ביולי 2005 ועד ה-31 בדצמבר 2008.

תכנון מס

בשל הפטור המדובר, עולה כדאיות רכישת נכסים על-ידי עולה חדש או תושב חוזר טרם עלייתם לארץ. אם לעולה או לתושב החוזר יש אופציות לרכישת מניות, אז כדאי לו לרכוש את המניות לפני שהוא עולה לארץ. בדרך זו ניתן להימנע מתשלום מס רווחי הון על עליית ערך המניה בתקופה שעד מכירת המניה בפועל. מימוש האופציה אחרי העליה לארץ תגרור אבדן של הפטור.


צור קשר!

Back to Top