החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

קרן השתלמות - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

קרן השתלמות היא למעשה מעין תוכנית חסכון לתקופה של שש שנים. הכספים המופקדים אל קרן השתלמות מועברים מדי חודש על ידי העובד או העצמאי. במידה ומדובר בשכיר, אז גם המעביד של השכיר מעביר כסף אל קרן ההשתלמות עבור השכיר. גובה ההפקדות אל קרן השתלמות נקבע על ידי גובה שכרו של העובד או הכנסות העצמאי.

קיימים מספר סוגים של קרנות השתלמות, מתוכם שני סוגים הם העיקריים:

קרן השתלמות לשכירים

העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים

לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לשכירים


צור קשר!

Back to Top